முக்கிய செய்தி : பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி

graduate trainee employment program
Please wait 0 seconds...
Go to Link
Congrats! Link is Generated
முக்கிய செய்தி : பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி, graduate trainee employment program

பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி திட்டம் 2020 இற்கு அமைய தற்போது நியமனக்கடிதங்கள் வழங்கும் செயல்பாடு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான அறிக்கையினை பார்வையிடலாம்.


தமிழ் සිංහල


Read Also

Getting Info...

About the Author

My name is Azam Mohamed. I belong to Oddamavadi region in Sri Lanka. I am doing these websites as my free time hobby and extra income. facebooktwitterinstagramwhatsapp

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.

Donation

Help to growth our website
$2, $5, $10, $20
*Purchases can be made through Bank Transfer, Paypal and others detail info

Payment method

Bank Transfer Paypal
already paid? confirmation here